Transpalettes électriques - TVH Equipment

Transpalettes électriques

TVH Equipment vous propose des transpalettes électriques de la marque Climax. Un transpalette électrique allège le déplacement de matériel et vous offre la possibilité de transporter des marchandises de manière facile, efficace et ergonomique. Cela vous fait gagner beaucoup de temps et vous permet de transporter bien plus de marchandises par heure.

Lisez ici l'article de blog sur le site web de Climax, vous présentant les avantages du transpalette électrique.

TypeManufacturerCapacity Battery
max
P12Climax1.2 t24 V - 20 AhPDF Demande
P15SClimax1.5 t24 V - 85 AhPDF Demande
P18SClimax1.8 t24 V - 85 AhPDF Demande
P20-IONClimax2.0 t24 V - 225 AhPDF Demande
P20PClimax2.0 t24 V - 225 AhPDF Demande

Welk merk van elektrisch aangedreven transpallet kan ik aankopen?

Bij TVH Equipment kan je elektrisch aangedreven transpalletten van de merken Climax en Doosan aankopen. Zo transporteer je op een eenvoudige, efficiënte én ergonomische manier goederen naar de gewenste locatie. Dit bespaart je heel wat tijd, dus kan je meer goederen per uur vervoeren.

Waar bewijzen elektrische transpalletten hun diensten?

Bij verplaatsingen over grotere afstanden boek je aanzienlijke productiviteitswinst met elektrische transpalletten. Met hun compacte vormgeving zijn ze ook praktisch om een vrachtwagen te laden, ook waar er weinig manoeuvreerruimte beschikbaar is. Ten slotte is het veiligheidsaspect een goede reden om elektrisch aangedreven transpalletten aan te kopen.

Hoe lang is een elektrisch aangedreven transpallet bedrijfszeker?

Alle elektrische transpalletten zijn voorzien van een batterij en batterijlader. Steeds meer modellen worden geleverd met een verhoogde batterij-capaciteit. De meer performante elektrische transpalletten gaan een volledige dag mee zonder bijladen.

Ga je een elektrisch aangedreven transpallet aankopen? Bekijk dan zeker het aanbod nieuwe en tweedehandsmodellen van TVH Equipment. Vul meteen de gratis offerteaanvraag in.

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.