Altijd hoger, altijd meer TVH Equipment, maar steeds "safety first"

21-04-2020 - Altijd hoger, altijd meer TVH Equipment, maar steeds "safety first"

TVH Equipment draagt zorg voor haar klanten en personeel! Het zet zich volledig in om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en levert de nodige stand-by diensten voor het uitvoeren van essentiële activiteiten.

Onze TVH-medewerkers dienen strikte hygiënevoorschriften te hanteren. Om hieraan bij te voldoen hebben we - naast het gebruik van PBM-uitrusting, handschoenen, maskers, kleding etc... - in samenwerking met onze eigen technische dienst, onze draagplatformen voorzien van een uitneembare plexi-wand ter bescherming van onze eigen operatoren en de technici van onze klanten. Een vooraf geïnstalleerde en verwijderbare wand maakt het mogelijk om de sociale afstand te respecteren, maar ook om microscopische projecties te vermijden in het geval dat de operatoren te dichtbij zijn. Zo zorgen we voor een bescherming over de hele hoogte en bovendien ook aan de buitenzijde van het draagplatform. 

TVH Equipment blijft onder alle omstandigheden uw betrouwbare partner voor de verhuur van autohoogwerkers met chauffeur, in heel Europa.

Een e-mailadres voor al uw vragen of offertes: camion-c@tvh.com

#mateco
#beveiliging
#tvhequipment
#hoogwerkers

 

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.