17-03-2020 - Welke voordelen biedt een elektrische transpallet voor uw bedrijf?

Meer dan de helft van de mensen die in magazijnen werken, hebben lichamelijke klachten. Ze moeten vaak gebruik maken van een transpallet om zware lasten te verplaatsen, wat niet altijd op een ergonomische en efficiënte manier gebeurt. Maar hoe kunnen we dit beter aanpakken?

De oplossing is het gebruik van een elektrische transpallet, die ervoor zorgt dat de fysieke belasting van je werknemers afneemt. Er is namelijk nog heel wat kracht nodig om goederen via transpalletten te vervoeren, maar met een elektrische transpallet is dit niet zo. Dit leidt tot minder lichamelijke klachten en een stijgende arbeidstevredenheid.

In welke gevallen gebruik je beter een elektrische transpallet?

Grotere afstanden worden sneller overbrugd met een elektrische transpallet. Er is dus een aanzienlijke productiviteitswinst, omdat jouw werknemers in dezelfde tijdspanne meer werk verrichten dankzij de elektrische transpallet.

Bij vrachtwagens is er vaak een kleine laadruimte en moet er veel gemanoeuvreerd worden. Dankzij de compactheid en gebruiksvriendelijkheid van een elektrische transpallet is het gemakkelijk om een vrachtwagen te laden.

Voorkom werkongevallen: Stoppen gaat sneller met een elektrische transpallet, omdat er minder kracht vereist is. Zeker bij zware vrachten is het verschil groot en kunnen veel werkongevallen vermeden worden.

Maar moet ik de transpallet dan niet voortdurend opladen?

Neen! Er bestaan steeds meer modellen met verhoogde batterij-capaciteit. Hierdoor kan je ook zwaardere elektrische modellen een volledige werkdag gebruiken zonder tussendoor te moeten opladen.

 

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.