Verticale masthoogwerkers zelfrijdend - TVH Equipment

Verticale masthoogwerkers zelfrijdend

Als je op hoogte moet werken in magazijnen of fabriekshallen, kan een verticale zelfrijdende mast hoogwerker uitstekende diensten bewijzen. Met hun compacte ontwerp kunnen deze hoogwerkers makkelijk ingezet worden voor binnen gebruik in nauwe magazijngangen en op andere moeilijk bereikbare plaatsen.

TypeMerkWerkhoogteHefcapaciteitHor. bereik Knikhoogte Afmetingen
maxmaxmax max BreedteTransporthoogteGewicht
1230ESJLG5.66 m230 kg--0.76 m1.65 m790 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 8EJLG8.20 m200 kg2.65 m5.08 m0.99 m1.99 m2100 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 8E-LJLG8.20 m200 kg2.65 m5.08 m0.99 m1.99 m1860 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 10EJLG10.10 m200 kg3.38 m6.51 m0.99 m1.99 m2990 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 10E-LJLG10.10 m200 kg3.38 m6.51 m0.99 m1.99 m2600 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 12EJLG11.83 m200 kg5.10 m7.12 m1.20 m1.99 m4300 kgPDF Vraag offerte aan
Toucan 12E PlusJLG12.65 m200 kg6.05 m-1.20 m1.99 m4900 kgPDF Vraag offerte aan

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.