Vrachtbehandeling - TVH Equipment

Vrachtbehandeling

Vrachtbehandeling betekent elke handeling of dienst die door het Havenbedrijf wordt verricht of verleend in verband met het ontvangen of leveren van goederen of het laden of lossen van goederen in of uit een schip, wagon of spoorvrachtwagen, de opslag van dergelijke goederen in een magazijn of anderszins en alle andere soortgelijke diensten. Hieronder worden ook de diensten verstaan die worden verleend in verband met de vrachtafhandeling op de luchthavens.

Om deze vrachtafhandeling te vergemakkelijken, kan TVH Equipment verschillende machines aanbieden. Meer informatie in de onderstaande tabel.

TypeMerkHefcapaciteitAfmetingen Battery Vlucht
maxBreedte
LEHF75DDoosan7.5 t115.00 m620 (48 V)477.00 mPDF Vraag offerte aan

Welke machines zijn geschikt voor vrachtbehandeing op luchthavens?

Bij TVH Equipment verkopen we hiervoor machines van het merk Doosan, beter bekend onder de naam “Donkey”. DONKEY is een elektrische pallettruck die ontworpen is voor horizontaal transport van unit load devices (ULD’s)tot 7.500 kg op slave pallets op een hoogte van 508 mm. Deze machines zijn uitermate geschikt voor in-house vrachtbehandeling. Samen met “slave pallets”, wordt de Donkey gebruikt als ULD transportssyteem voor flexibele bewegingen in grote luchthavenmagazijnen.

Wat is het grote voordeel dat het merk Doosan biedt?

Het grote voordeel dat Doosan biedt ten opzichte van andere transportsystemen, is dat dit een flexibelere oplossing is, die ook binnen in de luchthaven kan gebruikt worden zonder te hoeven investeren in dure transportsystemen met een lopende band.

Vul de gratis offerteaanvraag online in of vraag ons verkoopteam om advies over onze aankoopformules.

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.