Häufig gestellte Fragen - TVH Equipment

Häufig gestellte Fragen

Was ist VCA?

  • Die VCA-Abkürzung bedeutet „Veiligheids Checklist Aannemers“ (Sicherheitscheckliste der Subunternehmer).
  • Es ist eine Liste mit Fragen, die ein Unternehmen sich fragen kann, um zu überprüfen, ob es den Anforderungen entspricht, um den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu können.
  • Wenn ein Unternehmen alle Punkte der Checkliste erfüllt, kann es ein VCA-Zertifikat bekommen. TVH Academy bietet VCA-konforme Schulungen.
  • Sehen Sie unser Schulungsangebot an und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen möchten: www.besacc-vca.be

Die TVH Academy bietet VCA Schulungen an. Besuchen Sie unsere Fahrerschulungen und Sicherheitsschulungen oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Wie lange gilt ein Zertifikat?

Das Zertifikat, das Sie während der Schulungen erhalten können, ist 5 Jahre gültig. Überprüfen Sie also rechtzeitig, wann Ihr Zertifikat verfällt. So können Sie es rechtzeitig erneuern und sind Sie wieder rechtlich in Ordnung.

Kann ich auch selbst einen Schulungsvorschlag machen?

Ja! TVH Academy bietet ein umfassendes Paket an Schulungen, aber Sie können auch selbst Vorschläge machen. Für weitere Informationen oder wenn Sie Vorschläge haben, können Sie uns immer kontaktieren.

In welke landen is VCA geldig?

  • Nederlandse en Belgische VCA-diploma's en -certificaten zijn gelijkwaardig en in beide landen geldig.
  • Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gebruiken met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen : MASE en SCC. Hoewel deze systemen niet een-op-een hetzelfde zijn als VCA, worden diploma's en certificaten over en weer als gelijkwaardig geaccepteerd.

Haben Sie noch andere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.