Financiële diensten - TVH Equipment

Financiële diensten

Je hebt dringend een nieuwe of tweedehandsmachine nodig, maar wilt deze investering liever spreiden in de tijd? Dat kan!

Operationele Leasing

Voor een afgesproken termijn van minimaal 24 en maximaal 72 maanden stellen wij jou een nieuw of zeer recent tweedehandstoestel ter beschikking, in ruil voor een maandelijks afgesproken bedrag. Bij dit contract wordt op aanvraag ook een onderhoudscontract voorgesteld, gebaseerd op de vermoedelijke gebruiksuren van de machine.

Huurkoop

Je wil een machine aankopen en daarbij de grote investeringskost spreiden in de tijd? Bij huurkoop rekenen we tot maximaal 12 maanden een maandelijks huurbedrag aan. Zodra je na de laatste maandelijkse betaling de resterende afkoopsom betaald hebt, ben je eigenaar van de machine.

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.