Praktische Informatie - TVH Equipment

Opleiding bij TVH Academy

In TVH Academy kan je een open opleiding of een groepsopleiding volgen. We bieden de opleidingen aan in het Nederlands, Frans en Engels. De opleiding start om 8.30u en eindigt om 17u. Deze uren kunnen volgens afspraak nog aangepast worden. Ook trainingen op maat zijn mogelijk. Contacteer ons gerust voor meer informatie of suggesties.

In onze centra voorzien we voor de cursisten een belegd broodje. Water, warme dranken en frisdranken kunnen ook verkregen worden.

Iedere deelnemer neemt daarnaast ook nog volgende zaken mee:

 • Veiligheidsschoenen
 • Identiteitskaart
 • Warme kledij
 • Indien mogelijk: Valharnas bij hoogwerkeropleidingen

OPLEIDING OP LOCATIE

De opleidingen kunnen ook doorgaan op locatie naar keuze, zoals bijvoorbeeld bij u in het bedrijf. In dat geval moeten volgende zaken aanwezig zijn:
 • Leslokaal met whiteboard of flip-over
 • Beamer
 • Projectiescherm of -wand
 • Oefenterrein met objecten voor de praktijkoefeningen
 • Voldoende machines

De uren van de opleiding kunnen volgens afspraak bepaald worden. Ook trainingen op maat zijn mogelijk. Contacteer ons gerust voor meer informatie of suggesties.

Heb je niet voldoende machines in jouw bedrijf? Onze verhuurafdeling helpt je graag verder. Bekijk het verhuuraanbod hier.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • Bestuurders van mobiele werktuigen moeten medisch geschikt verklaard zijn door de arbeidsgeneesheer. TVH veronderstelt dat alle deelnemers een attest van medische geschiktheid hebben.
 • Deelnemers kunnen de opleidingstaal begrijpen, lezen en zich voldoende uitdrukken in deze taal.

VERZEKERINGEN

Tijdens de opleiding zijn wij verzekerd voor materiële en lichamelijke schade (met inbegrip van financiële gevolgschade) opgelopen door de klant of de deelnemers ingevolge onze fout. Deze verzekeringsdekking geldt ook voor schade die wij door onze fout veroorzaken aan de goederen die de klant of de deelnemers ons toevertrouwen tijdens de opleiding.

Zie ook algemene voorwaarden

Contact:

Contacteer ons gerust voor meer informatie over onze opleidingen of vul ons contactformulier in.

TVH Academy Waregem

Mannebeekstraat 4
8790 Waregem

TVH Academy Sint-Niklaas

Industriepark West 41A
9100 Sint-Niklaas

TVH Academy Nijvel

Thomas Edisonlaan 69
1402 Nijvel


Telefoonnummer: +32 56 43 46 43
E-mail: training@tvh.com

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.