Minirupskraan - TVH Equipment

Opleiding minirupskraan

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen. Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om veilig en efficiënt met een minirupskraan te leren werken door verschillende vaardigheden bij te brengen.

Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om veilig en efficiënt met een minirupskraan te leren werken door verschillende vaardigheden bij te brengen.

Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

Theorie

Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het werken met een minirupskraan.

Praktijk

Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie, inclusief een basisopleiding aanslaan van lasten en gebruik van aanslagmateriaal of personenkooi.

Formules

1-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - basis

Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad.

1-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - herattestering

Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende werkervaring hebben met een minirupskraan.

2-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - gevorderd

Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent met een minirupskraan zullen werken.

Opleiding op maat

Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.