Brandopleiding - TVH Equipment

Brandopleiding

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Na deze opleiding ontvang je een attest van deelname

Theorie

Tijdens dit onderdeel worden onder andere enkele tips rond evacuatie gegeven, het belang van rookmelders, EHBO en de correcte manier van melden bij een brand meegegeven. Deze tips gelden zowel op de werkvloer als thuis.

Da nadruk zal vooral liggen op de verschillende blusmiddelen.

Praktijk

Tijdens dit onderdeel worden onder andere verschillende blustoestellen in diverse klasses overlopen. Tijdens een rondgang in de gebouwen worden evacuatietips gegeven.

In dit praktische onderdeel wordt aangeleerd op welke manier je verschillende kleine brandhaarden moet blussen en wordt een friteusebrand gedoofd.

Het doel van deze opleiding is om je bij te brengen hoe je een beginnende brand aan de hand van het juiste blusmiddel weten aan te pakken.

Formules

Halve dag opleiding - kleine blusmiddelen

Tijdens deze opleiding worden oplossingen gegeven bij alle vragen die ontstaan als er een brand uitbreekt.

1-daagse opleiding eerste interventieploeg

Het is verplicht om in het bedrijf een eerste interventieploeg op te leiden (KB 2014). Tijdens deze opleiding verkrijgen deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om aan deze verplichting te voldoen.

Opleiding op maat

Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.