Wettelijke vermeldingen - TVH Equipment

Wettelijke vermeldingen

Alle teksten, afbeeldingen en andere intellectuele eigendommen gepubliceerd op de website zijn onderworpen aan het copyright van TVH Equipment NV, Waregem, tenzij anders vermeld. Elke duplicatie, distributie, opslag, overdracht, overdracht, reproductie of overdracht van de inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van TVH EQUIPMENT NV.

 

TVH EQUIPMENT NV stelt de inhoud van de internetpagina's met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Niettemin dient de informatie slechts als niet-bindende algemene informatie en vervangt deze individueel overleg niet. De technische kenmerken en uitrusting van de beschreven producten zijn slechts voorbeelden. Dergelijke functies en apparatuur kunnen met name variëren van land tot land. We behouden ons het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Bindende informatie over de technische kenmerken, uitrusting of eigenschappen van onze werkplatformen is momenteel uitsluitend verkrijgbaar via uw TVH EQUIPMENT-contactpersoon.

 

TVH EQUIPMENT NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie op de website en staat ook niet garant voor probleemloze toegang te allen tijde. Wanneer we verwijzen naar webpagina's van derden (links), neemt TVH EQUIPMENT geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina's. Met activering van de links verlaat u het informatieaanbod van TVH EQUIPMENT NV. Uiteenlopende voorschriften kunnen daarom van toepassing zijn op de diensten van derden, in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming.

 

Bovendien kan TVH EQUIPMENT niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die het gevolg is van lichte nalatigheid bij het verlenen van haar diensten, met name als gevolg van het downloaden van bestanden die door TVH EQUIPMENT NV worden aangeboden op de internetsites van TVH EQUIPMENT NV, voor zover dit geen verband houdt materiële aansprakelijkheid of gezondheid en lichamelijk letsel en heeft geen betrekking op claims op grond van productaansprakelijkheidswetgeving. Hetzelfde geldt voor eventueel plichtsverzuim door onze plaatsvervangende krachten.

 

TVH EQUIPMENT NV

Mannebeekstraat 4

8790 Waregem

T + 32 56 43 42 11

equipment@tvh.com

 

Managing director

Kristof Coudenys

 

RPR 0414 262 650

BTW BE 0414 262 650