Rolbrug - TVH Equipment

Opleiding rolbrug

Formules

1-daagse opleiding

(3 uur theorie en 5 uur praktijk)

Werken met een rolbrug

Inhoud

In ons VCA-erkend examencentrum bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de rolbrug te leren rijden. Na het afleggen van het theoretische en praktische examen verdien je het VCA attest.

Theorie

 • Wetgeving, aansprakelijkheden en veiligheidsfunctie
 • Algemene veiligheidsregels en -voorschriften
 • De risico’s van het toestel kunnen vaststellen, analyseren en controleren bij het aanslaan en verplaatsen van lasten
 • De basisbegrippen i.v.m. bouw en functies van de rolbrug kennen
 • Verschillende types van rolbrug en aanslagmateriaal worden bekeken
 • Aandachtspunten bij een veilige lastbehandeling
 • Het gebruik, onderhoud, de controle en de opslag van de verschillende soorten aanslagmaterialen uitleggen
 • Verschillende aanslagmethodes
 • Elementen van een goede hijs
 • De gangbare hijstekens

Praktijk

De oefeningen omvatten onder andere:

 • Veiligheidsregels toepassen
 • Bediening van het toestel
 • Dagelijkse controle kunnen toepassen
 • Lasten op de correcte manier aanslaan en verplaatsen
 • Parcours met last: slingerbeweging vermijden, omdraaien van last, afstand inschatten
 • Reglementering betreft omstandigheden respecteren
 • Parkeren van de kraan
Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.