Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten - TVH Equipment

Opleiding aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten

Inhoud

In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen.

Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je het VCA diploma.

Theorie

Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten.

Praktijk

Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zo worden er verschillende aanslagtechnieken bekeken.

VCA

Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend VCA-examen aan:

  • AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten

Formules

1-daagse opleiding - Aanslaan van niet-kritieke lasten - basis

Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad.

1-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten - herattestering

Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende werkervaring hebben met aanslaan of uitwijzen van niet-kritieke lasten.

1-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten - gevorderd

Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent niet-kritieke lasten zullen aanslaan en uitwijzen.

Opleiding op maat

Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.