Cookies - TVH Equipment

Cookie Policy

Cookie Policy

Dit cookiebeleid (hereinafter: “Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies en sociale media plug-ins op de TVH Equipment NV website www.tvhequipment.com (hierna: “Website”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bevatten bepaalde informatie en soms persoonsgegevens. Sociale media plug-ins zijn kleine stukjes software ontwikkeld en geleverd door sociale media-serviceproviders (d.w.z. Facebook, LinkedIn...), die sociale media integratie, wanneer ingebouwd, in de Website toevoegen.

OPMERKING 1: Wilt u algemene informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verkregen via de cookies en sociale media plug-ins verwerken, inclusief en met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media, en ten aanzien van een order of aankoop via een van onze webshops, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy

Link to the privacy policy

OPMERKING 2: Please note that a separate data privacy statement, which is made available via the platform itself, governs the processing of personal data of people who choose to apply via our online job application platform.

Door voortzetting van gebruik van de Website, of door te klikken op "Ja, ik ga akkoord" na te zijn ingelicht over ons gebruik van cookies en sociale media plug-ins, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u akkoord gaat zonder voorbehoud. U kan uw cookievoorkeuren via de cookie-instellingen op alle tijden veranderen(Pop-up venster bij het bezoeken van de website)

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door TVH Equipment NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, RPR Gent – afdeling Kortrijk 0414 262 650 (hierna: "TVH Equipment”, "wij", "ons", "onze".) Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd van tijd tot tijd, om ervoor te zorgen dat het correct en in overeenstemming met de wetgeving blijft. Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk gevraagd nota te nemen van de wijzigingen en akkoord te gaan, als u ze aanvaardbaar vindt.

1.1 Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door TVH Equipment NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, RPR Gent – afdeling Kortrijk 0414 262 650 (hierna: "TVH Equipment”, "wij", " ons "onze"). U kan ons contacteren via e-mail op privacy@tvh.com
1.2 iedere notie die beginnen met een hoofdletter wordt vastgesteld door de uitdrukkelijke verwijzing in dit cookiebeleid. Waar mogelijk gezien de context, enkelvoud woorden mag worden uitgelegd als ook het meervoud en omgekeerd. 
1.3 gevallen waarin wordt verwezen naar bepaalde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, omvat regels voor deze verwijzing tevens iedere wijziging, de vervanging of de nietigverklaring van de genoemde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, met inbegrip van alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 
1.4 TVH Equipment behoudt zich het recht het cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijziging, verandering of wijziging worden meegedeeld via de Website.


2. COOKIES
We plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn verdeeld in 3 groepen van cookies: functionele cookies en cookies voor analytische en statistische; reclame en sociale media cookies. U kunt te allen tijde uw instemming met TVH Equipment gebruik van cookies, herroepen.

2.1 u kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig in te stellen. Richtlijnen over hoe dit te doen, kan hier worden gevonden:


• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer...
• Microsoft Edge: windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
• Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
• Safari: support.apple.com/kb/PH21411;

Echter kan niet toestaan van cookies bij bezoek aan de Website zorgen dat bepaalde of alle functies van de website niet meer goed werkt.

2.2 als u de Website bezoekt, plaatst TVH Equipment een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, de plaatsing en het gebruik ervan zorgen dat u bent te identificeren, en TVH Equipment gebruikt ze om inzicht te krijgen hoe u en andere bezoekers gebruik maken van de Website door het verzamelen van statistische en gebruiksgegevens, hierdoor is TVH Equipment ook in staat om u een betere gebruikerservaring te bieden op de Website

TVH Equipment weet van de volgende cookies gebruikt op de Website:

Categorie

Service naam

Cookie naam

Cookie tijdsduur

Doel

Advertising

Marketo

_mkto_trk

730d

This tracking cookie allows a website to link visitor behaviour to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

 

 

trwv.uid

730d

stores the total number of visits each visitor has to your website

Website Analytics

Google Analytics/Google Dynamic Remarketing

_gid

1d

Used to distinguish users.

 

 

_ga

730d

Used to distinguish users.

 

 

_gat_UA-5212787-30

1m

This cookie does not store any user information; it's just used to limit the number of requests that have to be made to doubleclick.net.

TYPO3

Javascript functies gebruiken

has_js

einde sessie

Functional cookies used for the visitors convenience, remembering preferences on the website

2.3 u kan te allen tijde uw toestemming aan TVH Equipment intrekken voor het gebruik van cookies. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies, die zijn geplaatst op uw apparaat te verwijderen. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om te verwijzen naar de juiste instructies van de fabrikant van uw browser, zoals hierboven vermeld.

3. WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN?
We verwerken uw persoonsgegevens via cookies voor verschillende doeleinden: ter verbetering van onze Website en de ervaringen en de diensten die wij aanbieden; om reclame te tonen; om informatie te verstrekken aan derden en om de web ervaringen die wij bieden, onze Website en u veilig te houden.

3.1 TVH Equipment verwerkt uw persoonlijke gegevens om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden en het uitvoeren van statistische analyses, ter verbetering van onze Website, webwinkels, advertenties, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

3.2 TVH Equipment mag uw persoonsgegevens verwerken voor het informeren van derden in het kader van een mogelijke fusie met overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij is gelegen buiten de EU.

3.3 TVH Equipment kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van de rechtmatige belangen van TVH Equipment, haar partners of een derde partij, als en wanneer uw registratie met of het gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een schending van dit cookiebeleid of de intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, de achterliggende systemen (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website of voor alle TVH Equipment of haar toeleveranciers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) in elke manier hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.4 uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de justitiële autoriteiten als bewijs of indien er gegronde vermoedens van een onrechtmatige daad of misdaad begaan door u door uw gebruik van de Website.

4. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS LEGITIEM?
De wet verplicht ons te verklaren welke rechtsgrondslag wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, omdat u uw toestemming daartoe hebben gegeven, omdat de wet verplicht ons om dit te doen, of omdat het is in ons of rechtmatig belang van een derde partij.

4.1 voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in clausule 3.1 en 3.2 van dit cookiebeleid, TVH Equipment als de verantwoordelijke partij vraagt om uw toestemming. TVH Equipment verkrijgt uw toestemming via de banner van de cookie. Door bevestigend te klikken op deze banner en voortzetting van gebruik van de Website, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat zonder voorbehoud.

4.2 de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 3.3 van dit cookiebeleid is ook nodig ten behoeve van de legitieme belangen van TVH Equipment, die zijn:

• Het beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten van onze Website, webwinkels, Sociale Media kanalen, producten en diensten.

4.3 de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3.4 is nodig om TVH Equipment te laten om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

5. WIE ONTVANGT UW GEGEVENS?
Onze algemene aanpak is dat wij uw persoonlijke informatie niet met derden delen, tenzij u daarmee akkoord gaat. Echter, soms is het onvermijdelijk dat uw persoonlijke gegevens door derden worden ontvangen. Serviceproviders die ons helpen om u de Website aan te bieden en entiteiten in de TVH groep kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken onder bepaalde omstandigheden.

5.1 TVH Equipment is afhankelijk van derde partij processors om u de Website en webwinkels aan te bieden alsmede over het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons. Deze derde partij-processors zijn alleen toegestaan voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons op expliciete schriftelijke instructie van ons. Wij garanderen dat alle derde partij processors zijn geselecteerd met de nodige zorg en verplicht zijn de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens waarborgen.

5.2 TVH Equipment mag uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep van bedrijven. Echter, wij zullen ervoor zorgen dat al onze entiteiten binnen de groep terdege zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met hetgeen is uiteengezet in dit cookiebeleid..

5.3 TVH Equipment verzendt uw persoonlijke gegevens niet identificeerbaar aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u onze Sociale Media Kanalen gebruikt, uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van sociale media. Als u iets via onze Webshops koopt, ontvangt een financiële instelling of betaling dienstverlener ook uw persoonlijke gegevens teneinde hun diensten te verlenen.

6. ZET WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EEA?
Ja, wij verzenden uw persoonlijke gegevens buiten de EEA (dat wil zeggen de Europese Economische Alliantie, bestaande uit de EU en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen, aan wie wij onze persoonlijke gegevens overdragen zijn entiteiten binnen de TVH groep en buitenlandse dienstverleners. Het spreekt vanzelf dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn wanneer we uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EEA verzendt.

6.1 TVH Equipment verwerkt eerst en vooral uw persoonlijke gegevens binnen de EEA. Echter om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten overdragen binnen onze groep of overbrengen aan derden die zich namens ons buiten de EEA bevinden. Elke entiteit buiten de EEA die uw persoonlijke gegevens verwerkt is gebonden zorg te dragen dat adequate garanties worden geboden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

• het ontvangende land heeft wetgeving die kan worden aangemerkt als gelijkwaardig aan de bescherming binnen de EEA; of 
• een contractuele afspraak tussen TVH Equipment en die entiteit. Alle TVH Equipment -entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de EG de modelcontractbepalingen (controller-naar-controller) (C(2004)5721) van de beschikking van de Commissie.

6.2 TVH Equipment kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overbrengen naar organisaties buiten de EEA. Indien dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en de integriteit van uw gegevens te waarborgen zo goed als alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u krachtens toepasselijke verplicht recht geniet.

7. WAT ZIJN DE GARANTIES VAN DE KWALITEIT MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld. Bovendien, verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als nodig om de doelen die wij aan u hebben meegedeeld te bereiken of tot zo'n tijd waar u uw toestemming intrekt voor de verwerking van hen en geen andere rechtsgrond geldt die ons in staat stelt om verder te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij garanderen ook uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

7.1 TVH Equipment doet haar uiterste best alleen die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden vermeld onder artikel 3.

7.2 uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zolang die nodig zijn om de doeleinden vermeld onder artikel 3 van dit Cookiebeleid of tot waar u uw toestemming intrekt voor de verwerking daarvan. Bedenk dat de intrekking van de toestemming kan betekenen dat u niet langer het geheel of een gedeelte van de Website kunt gebruiken. TVH Equipment zal uw persoonlijke gegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3, zijn tenzij er is:

• een hoger belang van TVH Equipment, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden; 
• een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijke of administratieve orde dat ons verhindert ze te de-identificeren.

7.3 TVH Equipment zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeautoriseerde toegang of diefstal, alsmede verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door personeel van TVH Equipment of haar derden-processors gebeurt alleen op basis van need-to-know en onder voorbehoud van strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en zekerheid alleen beste inspanningen verplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT COOKIEBELEID?
Als een betrokkene, hebt u verschillende rechten vis-à-vis de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht van toegang, het recht op rectificatie, het recht tot intrekken van uw eerder gegeven toestemming, het recht om te wissen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht van ons in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen.


Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te sturen privacy@tvh.com.

8.1u hebt het recht toegang te verzoeken tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door TVH Equipment met betrekking tot u. TVH Equipment behoudt het recht om een administratieve vergoeding voor meerdere latere verzoeken om toegang die duidelijk bedoeld zijn voor het veroorzaken van overlast of schade aan TVH Equipment.

8.2 hebt u het recht te verzoeken dat alle persoonlijke gegevens met betrekking tot u die onjuist zijn, kosteloos gecorrigeerd worden. Indien een verzoek om correctie is ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie is gevraagd.

8.3 u hebt het recht uw eerder gegeven toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in welk geval component 8.4 geldt.

8.4 U hebt het recht te verzoeken dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 of indien u uw toestemming voor de verwerking van hen intrekt. U moet echter beseffen dat een verzoek tot verwijdering door TVH Equipment zal worden beoordeeld op:

•zwaarwegende belangen van TVH Equipment, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij; 
• wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke orders die strijdig kunnen zijn met dergelijke verwijdering. 
In plaats van verwijderen kunt u ook vragen dat TVH Equipment de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid betwist van de gegevens, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3 maar nog nodig zijn om jezelf te verdedigen bij een rechts geding.

8.5 u hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u in staat bent om te bewijzen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen bestaan die verband houden met bijzondere omstandigheden die dergelijke oppositie rechtvaardigen. Echter, als de beoogde verwerking als directe marketing kwalificeert, hebt u het recht zich te verzetten tegen de verwerking kosteloos en zonder rechtvaardiging.

8.6 hebt u het recht van ons in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen.

8.7 Wilt u een aanvraag indienen bij de uitoefening van een of meer van de hierboven vermelde rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@tvh.com Een e-mail met verzoek tot uitvoering van een recht mag niet worden opgevat als instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan wat vereist is voor het verwerken van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welke recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor als deze is vereist. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, kan TVH Equipment wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs. 
TVH Equipment zal u zo spoedig mogelijk informeren na ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek legitiem is, honoreert TVH Equipment het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek. 
Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door TVH Equipment kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres vermeld in clausule 8.7 . Als u ontevreden met onze reactie blijft, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor meer informatie http://www.privacycommission.be

Cookie Instellingen

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.