Privacybeleid - TVH Equipment

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid (hierna te noemen: " Privacybeleid ") is van toepassing op de verwerking van uw gegevens als onderdeel van uw bezoek aan onze website www.tvhequipment.com (hierna te noemen: de "Website"),uw communicatie met ons per e-mail, telefoon, fax en social media (hierna te noemen: "Socialmediakanalen", bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn)en elke bestelling of aankoop via een van onze webshops (hierna te noemen: de "Webshops")

OPMERKING 1:dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van mensen die ervoor kiezen te solliciteren via ons online sollicitatieplatform. Op de verwerking van gegevens via het sollicitatieplatform is een aparte privacyverklaring van toepassing, die beschikbaar wordt gesteld via het platform zelf.

OPMERKING 2:als u informatie wilt over hoe wij gegevens verwerken via cookies, social plug-ins, pixels en andere typen traceertechnologie, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

1. ALGEMEEN

BEPALING

UITLEG

1.1. Uw gegevens worden verwerkt door TVH Equipment NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, RPR Gent – afdeling Kortrijk 0414 262 650 (hierna: "TVH Equipment", "wij", "ons", "onze"). U kunt per e-mail contact met ons opnemen op privacy.equipment@tvh.com

Deze entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens waarop dit Privacybeleid van toepassing is.

1.2. Begrippen met een beginkapitaal worden expliciet gedefinieerd in dit Privacybeleid. Waar dit in de context mogelijk is, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en vice versa.

Om zeker te weten dat iedereen deze tekst op dezelfde manier leest, is het belangrijk dat u en wij bepaalde begrippen op dezelfde wijze interpreteren.

1.3. Als er wordt verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving, omvat deze verwijzing eveneens eventuele wijzigingen, vervangingen of vernietigingen van deze wet- en regelgeving, met inbegrip van eventuele gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

Wetten veranderen van tijd tot tijd en wij willen ervoor zorgen dat dit Privacybeleid overeenstemt met dergelijke veranderingen.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Deze wijziging, verandering of aanpassing wordt via de Website gemeld.

Net als voor elke onderneming geldt dat wij ons Privacybeleid van tijd tot tijd moeten veranderen op basis van wijzigingen in de wetgeving, marktomstandigheden, belangen, etc. om ervoor te zorgen dat dit kloppend blijft.

 

 

2. TYPEN gegevens DIE WIJ VERWERKEN

BEPALING

UITLEG

2.1. Wanneer u onze Website, Webshops en Socialmediakanalen gebruikt, verzamelen wij:

 • technische gegevens die horen bij het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • gegevens met betrekking tot uw surfgedrag, zoals hoe lang uw bezoek is, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.

Hier leggen wij uit welke typen gegevens wij in ieder geval verzamelen als u onze Website, Webshops en Socialmediakanalen bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult of contact met ons opneemt per e-mail, telefoon, fax of Socialmediakanalen, verzamelen wij:

 • de minimale identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de onderneming waar u voor werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de mededeling zelf (met wie u aan onze kant correspondeert, datum en tijd, etc.);
 • openbaar beschikbare informatie van uw profiel op Socialmediakanalen;
 • eventuele andere gegevens die u ons verstrekt.

Hier leggen wij uit welke typen gegevens wij verzamelen wanneer u actief contact met ons opneemt of wilt dat wij contact met u opnemen.

2.3. Wanneer u als klant of leverancier een bestelling plaatst in een van onze Webshops, verzamelen wij:

 • de minimale identiteitsgegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken, zoals uw naam, onderneming, functie, postadres en telefoonnummer;
 • Details met betrekking tot de bestelling zelf.

Hier leggen wij uit welke typen gegevens wij verzamelen wanneer u een bestelling plaatst in een van onze Webshops. Wij hebben zowel Webshops voor klanten als voor leveranciers, dus wij verzamelen gegevens voor beide categorieën.

2.4. Wij ontvangen alle bovenstaande gegevens rechtstreeks van u. Het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google, Facebook, Yandex en AddThis/Oracle. Als u meer informatie wilt over de gegevens die deze partijen over u verwerken en beschikbaar stellen aan anderen, verzoeken wij u hun respectieve privacybeleid te raadplegen:

Wij willen graag duidelijk maken dat wij de meeste gegevens die wij verwerken rechtstreeks van u ontvangen. Het is echter mogelijk dat wij van tijd tot tijd gegevens ontvangen van derden die wij in deze bepaling hebben genoemd. Wij hebben geen zeggenschap over wat deze partijen met uw gegevens doen en daarom verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

3. VERWERKINGSDOELEINDEN

BEPALING

UITLEG

3.1. Wij verwerken uw gegevens om u op gepersonaliseerde en efficiënte wijze de informatie, producten en diensten te verstrekken waarom u hebt gevraagd via de Website, per e-mail, telefoon en fax, en via Socialmediakanalen en Webshops.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens bovenal om u de zaken te verstrekken waarom u hebt gevraagd door contact met ons op te nemen of naar onze Website en Socialmediakanalen te surfen.

3.2. Wij verwerken uw gegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u gerichte berichten, reclame, aanbiedingen en andere advertenties van ons en geselecteerde partners te sturen.

Tenzij u een bestaande klant bent die al vergelijkbare zaken of diensten van ons heeft gekocht en aan wie wij ons eigen marketingmateriaal willen sturen, sturen wij u uitsluitend berichten, reclame, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties per e-mail of andere kanalen voor elektronische communicatie tussen personen als u expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten, reclame, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

Wij willen uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Dit houdt in dat wij gegevens over uw voorkeuren en interesses verzamelen en deze gebruiken om ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken.

Wanneer wij u marketingmateriaal willen toesturen via e-mail, WhatsApp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger of andere kanalen voor elektronische communicatie tussen personen, vragen wij u in principe eerst om toestemming voor het verzenden van onze marketing via dergelijke kanalen.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van ons marketingmateriaal te allen tijde wijzigen door naar ons Voorkeurscentrum te gaan (zie artikel 7.5 hieronder).

3.3. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan eventuele redelijke verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of -vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw gegevens kunnen op ons eigen initiatief worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gewettigde vermoedens zijn van een strafbaar feit of misdrijf dat u hebt begaan door uw aanmelding bij of gebruik van de Website, Webshops, onze Socialmediakanalen of door enige andere communicatie met ons.

Wij kunnen van tijd tot tijd wettelijk verplicht zijn uw gegevens door te geven aan overheidsautoriteiten.

3.4. Het kan nodig zijn dat wij uw gegevens verzamelen en doorgeven aan de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals verplichtingen uit hoofde van de wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.  

Wanneer wij online betaaldiensten aanbieden in onze Webshops, kan onze betalingsdienstaanbieder of financiële instelling om gegevens vragen voor de uitvoering van wettelijk verplichte controles. Derhalve dienen wij dergelijke gegevens te verzamelen en door te geven aan de betalingsdienstaanbieder of financiële instelling.

3.5. Wij verwerken uw gegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat bij onze Website, Webshops, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.6. Wij kunnen uw gegevens verwerken om een derde te informeren in geval van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of splitsing van die derde, zelfs als deze derde zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.7. Wij kunnen uw gegevens verwerken voor het behoud van gerechtvaardigde belangen van ons, onze partners of een derde als en wanneer uw aanmelding bij of gebruik van de Website, Webshops, Socialmediakanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van geldende gebruiksvoorwaarden of de intellectuele-eigendomsrechten of een ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, Webshops, Socialmediakanalen of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de Website, Webshops, Socialmediakanalen andere communicatiekanalen of een van de onderliggende systemen van ons of onze subcontractanten vanwege virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van schadelijke code, of (d) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of onrechtmatig.

Wij behouden ons hierbij het recht voor om uw gegevens te verwerken als u onze Website, Webshops, Socialmediakanalen of andere communicatiekanalen gebruikt op een wijze die schadelijk kan zijn voor ons of een ander of onrechtmatig is.

4. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW gegevens

BEPALING

UITLEG

4.1. Als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw gegevens onder de voorwaarden die uiteengezet zijn in dit Privacybeleid vragen wij u om uw toestemming.

Wij zijn wettelijk verplicht precies te vermelden op welke rechtsgrond wij uw gegevens verwerken, met inachtneming van de doeleinden die wij in het voorgaande artikel hebben genoemd.

Wij vragen bovenal om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens als u ons contactformulier invult of iets bestelt op onze Website. Wanneer u rechtstreeks per telefoon, fax, e-mail of Socialmediakanalen contact met ons opneemt, geeft u impliciet toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

4.2. De verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van een bestelling die u via een van onze Webshops hebt geplaatst is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.

Wanneer u om informatie vraagt of iets koopt via de Webshops, moeten er gegevens worden verwerkt om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

4.3. Wij moeten uw gegevens verwerken voor de doelen uit artikel 3.3 en 3.4 om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verwerken.

4.4. Het is noodzakelijk om uw gegevens te verwerken voor de doelen uit artikel 3.1 met het oog op onze gerechtvaardigde belangen, te weten:

 •  voortdurende verbetering van onze Website, Webshops, Socialmediakanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de allerbeste ervaring hebt;
 • onze Website, Webshops, Socialmediakanalen, producten en diensten beschermen tegen misbruik en onrechtmatige activiteit;
 • marketing en promotie van onze producten, diensten en merken en de succesvolle verkoop van onze producten en diensten.

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor onze eigen gerechtvaardigde belangen, die voornamelijk betrekking hebben op het succesvol runnen van een bedrijf zoals elke andere onderneming zou doen.

5. ONTVANGERS

BEPALING

UITLEG

5.1. Wij verzenden uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming op identificeerbare wijze aan derden. U begrijpt echter dat uw gegevens als u onze Socialmediakanalen gebruikt ook worden verwerkt door de socialmedia-aanbieders. Als u iets koopt via onze Webshops, kan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder uw gegevens ook ontvangen om zijn diensten te kunnen verlenen.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft of wij uw gegevens hebben geanonimiseerd. U begrijpt echter dat bijvoorbeeld Facebook uw gegevens ook verwerkt als u hier gebruik van maakt om met ons te communiceren. Op dezelfde wijze zal uw bank of betalingsdienstaanbieder uw gegevens verwerken als u betalingen doet of ontvangt.

5.2. Wij zetten externe verwerkers in om namens ons de Website en Webshops aan te bieden en uw gegevens te verwerken. Deze externe verwerkers hebben uitsluitend het recht uw gegevens namens ons te verwerken nadat wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht hebben gegeven. Wij garanderen dat alle externe verwerkers zorgvuldig zijn geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw gegevens in acht te nemen.

Onze Website en Webshops kunnen door derden worden ontwikkeld, onderhouden of gehost. Op dezelfde wijze maken wij gebruik van de diensten van derden zoals cloudproviders om uw gegevens intern te verwerken.

5.3. Wij kunnen uw gegevens delen met andere entiteiten binnen ons concern. Wij zullen er echter voor zorgen dat al onze groepsmaatschappijen garanderen dat de verwerking van uw gegevens overeenstemt met de inhoud van dit Privacybeleid.

Deze bepaling spreekt voor zich. Wij zorgen ervoor dat al onze entiteiten zorgvuldig te werk gaan met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

6. LOCATIE EN DOORGIFTE

BEPALING

UITLEG

6.1. Wij verwerken uw gegevens vooral binnen de EER. Om uw gegevens te verwerken voor de doelen uit het bovenstaande artikel 3, kunnen wij uw gegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen onze groep of aan derden die deze namens ons verwerken en zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw gegevens verwerkt, dient passende waarborgen te bieden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Deze waarborgen zijn het gevolg van:

 • wetgeving in het land van ontvangst die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
 • een contractuele regeling tussen ons en die entiteit die zich buiten de EER bevindt. Al deze entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de modelcontractbepalingen van de EG (verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke) (Beschikking van de Commissie C(2004) 5721).

Wij sturen uw gegevens naar landen buiten de EER, omdat wij bepaalde systemen delen met andere entiteiten in ons concern of omdat we gebruikmaken van een buitenlandse dienstverlener. Wij zorgen er echter voor dat uw gegevens veilig zijn als wij deze naar landen buiten de EER sturen.

6.2. Wij hebben uitsluitend het recht om geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens door te geven aan organisaties buiten de EER. In geval van een dergelijke doorgifte, zorgen wij voor waarborgen die de veiligheid en integriteit van uw gegevens garanderen, evenals alle rechten met betrekking tot gegevens die u mogelijk geniet uit hoofde van geldend dwingend recht.

Wij kunnen uw gegevens anonimiseren of combineren met gegevens van anderen en het zo onmogelijk maken u te identificeren. Dergelijke anonieme of geaggregeerde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan landen buiten de EER.

 

7. KWALITEITSBORGING

BEPALING

UITLEG

7.1. Wij doen ons uiterste best om uitsluitend gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het behalen van de in artikel 3 genoemde doeleinden.

Wij verwerken niet meer gegevens over u dan wij nodig hebben voor de doeleinden die we aan u hebben medegedeeld.

7.2. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt zolang dit nodig is voor de in artikel 3 van dit Privacybeleid genoemde doeleinden of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Het intrekken van uw toestemming kan met zich meebrengen dat u de Website, Webshops, Socialmediakanalen en andere communicatiekanalen geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken. We zullen uw gegevens de-identificeren als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden uit artikel 3, tenzij er sprake is van:/p>

 • een doorslaggevend belang van ons, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde bij het identificeerbaar houden van uw gegevens;
 • een verplichting uit de wet- of regelgeving die of een rechterlijk of ambtelijk bevel dat verhindert dat wij deze de-identificeren.

Hier leggen wij uit hoe lang wij uw gegevens bewaren op een wijze waarop wij u kunnen identificeren.

7.3. Een essentieel aspect van onze marketinginspanningen is het relevanter maken van onze marketingmaterialen voor u. Dit houdt in dat wij een profiel van u opbouwen op basis van relevante eigenschappen die uiteengezet zijn in artikel 2 en wij gebruiken dit profiel vervolgens om berichten, reclame, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties aan u te sturen over producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Gerichte marketing wordt gedaan op basis van de gegevens die wij verzamelen (die worden verkregen op de hiervoor uiteengezette manieren).

In deze bepaling staat dat wij profielen over u maken op basis van voorkeuren, surfgedrag en aankopen, zodat wij onze marketingactiviteiten gerichter kunnen maken.

7.4. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inzage of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, geknoei of vernietiging. Inzage door personeel van ons of externe verwerkers vindt uitsluitend plaats als dit noodzakelijk is en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsplichten. U begrijpt echter dat wij alles in het werk stellen voor veiligheid en beveiliging, maar dat deze nooit gegarandeerd kunnen worden.

Wij zijn eraan toegewijd om uw gegevens veilig te houden.

8. UW RECHTEN

BEPALING

UITLEG

8.1. U hebt het recht om te verzoeken om inzage van alle gegevens die wij over u verwerken. Wij behouden ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk worden ingediend om ons te hinderen of schaden.

In dit artikel leggen wij uit welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens De rechten zelf spreken voor zich.

8.2. U hebt het recht te verzoeken dat gegevens over u die onjuist zijn kosteloos worden gecorrigeerd. Als er een correctieverzoek wordt ingediend, dient dit verzoek te worden vergezeld door bewijs van de onjuistheid van de desbetreffende gegevens.

8.3. U hebt het recht uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, in welk geval artikel 8.4 van toepassing is.

8.4. U hebt het recht te verzoeken dat de gegevens over u worden gewist als deze niet langer nodig zijn met inachtneming van de in artikel 3 uiteengezette doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient echter in gedachten te houden dat wij een verzoek om wissing afwegen tegen:

 • doorslaggevende belangen van ons, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde;
 • verplichtingen uit de wet- of regelgeving of rechterlijke of ambtelijke bevelen die in strijd zijn met deze wissing.

U kunt in plaats van om wissing ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als en wanneer (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens die niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden maar u deze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

8.5. U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als u kunt bewijzen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met deze bijzondere omstandigheden zijn die dit verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking kan worden omschreven als direct marketing, hebt u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen dergelijke verwerking.

8.6. U hebt het recht alle gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

8.7. Stuur een e-mail naar privacy.equipment@tvh.com als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen dient niet te worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw gegevens, buiten de verwerking die nodig is om uw verzoek te behandelen. In een dergelijk verzoek dient duidelijk te worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en indien nodig om welke redenen. Het verzoek dient eveneens gedateerd en ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.

Wij stellen u onverwijld in kennis van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij dit zo spoedig mogelijk en ten laatste dertig (30) dagen na de ontvangst van het verzoek ten uitvoer leggen.

Als u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat genoemd wordt in het onderhavige artikel 8.7. Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit gegevens. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be

 

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.