Garantiefonds - TVH Equipment

Garantiefonds

Inschrijving:
Per kalenderjaar (1 januari - 31 december)

 • Niet afzonderlijk per werf, project, regio of land

Verzekerde voorwerpen:

 • Schaarliften, hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers, reachtrucks, stapelaars, transpaletten en aanverwante toestellen verhuurd door TVH Equipment NV met een contract van korte termijn.

Verzekerden:

 • De huurder
 • Elke vorm van onderhuur of bruikleen in onderaanneming is uitgesloten van deze dekking.

Gebied:

 • België en omliggende landen

Waarborgen en voorwaarden:

 • Alle schade aan de toestellen, al dan niet veroorzaakt door verkeerde manipulatie, inclusief diefstal, tijdens het normale gebruik of stalling van het toestel (uitgezonderd banden). De huurder moet binnen de 12 uur de schade en de omstandigheden van het ongeval schriftelijk melden.
 • Brand (inwendige oorzaak)
 • In geval van diefstal, vandalisme of ontvreemding moet er binnen de 12 uur na de vaststelling aangifte gedaan worden bij de politie en moet een kopie van het proces-verbaal aan TVH Equipment NV overgemaakt worden.
 • De huurder zal het toestel stallen op een veilige plaats en de nodige preventieve maatregelen nemen om het toestel te beschermen (bvb. sleutels nooit op het contactslot laten steken, indien mogelijk achter omheining plaatsen, …)
 • Dekking is uitgesloten bij grove nalatigheid, ongeval dat plaatsvindt op openbare weg, verwijtbare oorzaak (bvb. foutief gebruik, schade door zandstralen, besmeuring met verf of andere moeilijk verwijderbare producten (beton, silicone,…)) of bij het ontbreken van een proces-verbaal. In dit geval wordt de schade onverwijld aan de huurder doorgerekend.

Premie:
De premie bedraagt 5 % op het bruto huurtarief en wordt doorlopend berekend per kalenderdag (ook weekends en feestdagen, evenals huurstops).

Vrijstelling per schadegeval:
(exclusief BTW):

 • Schade aan toestel: 750 €
 • Diefstal: 15% van de nieuwwaarde met een minimum van € 3000

 

TVH EQUIPMENT NV

Brabantstraat 15

8790 Waregem

T + 32 56 43 42 11

equipment@tvh.com

 

RPR 0414 262 650

BTW BE 0414 262 650

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.