Werken op hoogte - TVH Equipment

Opleiding werken op hoogte

Inhoud

Werken op hoogte bestaat uit verschillende modules die naar jouw wensen gecombineerd kunnen worden. Na het volgen van één van deze modules ontvangt de deelnemer een attest van deelname of een attest als bevoegd persoon.

Mogelijke Modules

Werken op hoogte algemeen - Halve dag - Enkel theorie

Deze opleiding omvat alles rond de wetgeving, hiërarchie van de preventie en de meest veilige manier van werken op hoogte. Daarnaast worden ook de verschillende systemen en een kosten-baten analyse behandeld.

Deze opleiding is voor leidinggevenden-projectmanagers-zelfstandigen.

Werken met persoonlijke valbescherming - Halve dag - Enkel theorie

Deze opleiding omvat alles rond de wetgeving, controle, valfactor, kilonewton, tijdelijke levenslijnen en verankeringspunten.

Werken met ladders - Halve dag - Enkel theorie

Deze opleiding omvat het wettelijk kader, LMRA, de verschillende types, correct opstellen, controle en keuring.

Werken met rolsteigers - Module 1 en 2 - Halve dag - Theorie en praktijk

Deze opleiding omvat het wettelijk kader rond rolsteigers, LMRA, het veilig opstellen, afbreken en gebruiken van een rolsteiger.

Werken met rolsteigers - Module 1,2 en 3 - Volledige dag - Theorie en praktijk

Deze opleiding omvat de inhoud van module 1 en 2 en bijkomend de keuring, materiaalstaat, berekening en vrijgave van een rolsteiger.

Werken met steigers - Module 1 en 2 - Volledige dag - Theorie en praktijk

Deze opleiding omvat het wettelijk kader, LMRA, veilig opstellen, afbreken en gebruiken van een steiger.

Daarnaast worden ook de klasses, de belasting, kilonewton, het veiligheidsharnas en de gevaren en aandachtspunten tijdens het opbouwen meegegeven.

Werken met steigers - Module 3 - Volledige dag - Theorie en praktijk

Deze opleiding omvat de opmaak van materiaalstaat, montageplan, berekeningen van complexe steigers en hoe een steiger gekeurd, geïnspecteerd en gerapporteerd moet worden.

Vereiste : attest module 1 en 2 en de nodige ervaring.

Opleiding op maat

Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Een combinatie van deze verschillende modules is ook mogelijk, bijvoorbeeld ladders en rolsteigers.

Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.