VCA-Basis - TVH Equipment

Opleiding VCA-Basis

Inhoud

Deze opleiding is bedoeld voor operationele medewerkers, arbeiders en bedienden.

VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Alle operationele medewerkers en leidinggevenden dienen een opleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes verwerkt te hebben.

In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische lessen.

Na het slagen van het theoretische examen (max. 2 uur) ontvang je een VCA diploma.

Formules

1-daagse opleiding VCA Basis

Bij deze formule wordt voldoende kennis opgedaan om te slagen voor het VCA Basis examen.

Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te bepalen.

Enkel theorie-examen

Bij deze formule is het mogelijk om de cursus zelfstandig in te studeren en bij TVH Academy het theorie-examen te komen afleggen.

Dit kan in één van onze drie opleidingscentra. Voor meer informatie en data hierover kan je contact opnemen met TVH Academy.

Bij verdere vragen mag je ons altijd contacteren

Contacteer ons

Rekening houdend met de diverse aanbevelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), herleidt TVH Equipment het fysiek contact met derden tot een minimum. We doen dit uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en hun familie. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen, blijven onze kantoren en onze vertegenwoordigers bereikbaar via telefoon en mail.

De technici en chauffeurs die bij u interventies of leveringen verrichten, werd gevraagd om de strikte hygiëne-normen te respecteren en voldoende afstand bij het contact te bewaren. We sluiten echter niet uit dat de komende dagen/weken er mogelijke vertragingen kunnen optreden. We danken u voor het begrip en vertrouwen.

Compte tenu des diverses recommandations visant à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimise les contacts physiques avec des tiers. Nous le faisons par souci de la santé de nos clients, de nos collaborateurs et de leurs familles.

Afin de garantir au mieux nos services, nos bureaux et nos commerciaux itinérants restent disponibles par téléphone et e-mail. Les techniciens et chauffeurs qui effectuent des interventions ou des livraisons chez vous ont été priés de respecter les normes d'hygiène strictes et de garder une distance suffisante. Cependant, nous n'excluons pas d'éventuels retards dans les prochains jours / semaines. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.

Taking into account the various recommendations to prevent the spread of Coronavirus (COVID-19), TVH Equipment minimizes physical contact with third parties.
We do this out of concern for the health of our customers, our employees, and their families.

In order to guarantee the best possible service, our offices and representatives remain accessible by telephone and email.
The technicians and drivers who carry out interventions or deliveries to your premises were invited to respect strict hygiene standards and to maintain a sufficient distance. However, we do not exclude possible delays in the following days/weeks. We thank you for your understanding and your confidence.