Emissienormen (deel 1) - TVH Equipment
← Terug

Emissienormen (deel 1)

Het wat, hoe en waarom van emissienormen

De milieuproblematiek eist steeds meer een vooraanstaande plaats op. Ook bij mateco maken we werk van een verminderde uitstoot. Maar wat zijn nu eigenlijk die schadelijke stoffen? En welke emissienormen gelden er vandaag, onder meer voor hoogwerkers? 

Er bestaan 3 soorten emissienormen:

 • De Euronorm is alleen van toepassing voor het wegverkeer
 • De Tiernorm is de Amerikaanse norm voor off-roadvoertuigen
 • De Stagenorm is de Europese norm voor niet-wegverkeer en industriemotoren. Die is dus van toepassing voor de machines van mateco.

Deze normen lopen onderling niet synchroon. In Europa gingen de motorfabrikanten op 1 januari 2019 van start met Stage 5, terwijl de Tiernorm afliep bij Tier 4F (F = Final). De ingangsdatum van de norm voor een machine mag maximaal 18 maanden na de ingangsdatum voor de gemonteerde motor vallen. 

Tabel normen
Welke uitlaatgassen zijn schadelijk?

… en vooral: hoe kunnen we ze beperken? Om dat te weten moeten we de werking van de motor bekijken, met name wat de in- en uitlaatgassen aangaat.    

De inlaatgassen bestaan voornamelijk uit lucht met 78% onschadelijke stikstof (N2).

Grafiek 1

Grafiek 2

De uitlaatgassen bevatten evenwel schadelijke stikstof. Het ‘overige’ deel van de uitstoot (0,3%) bestaat uit volgende stoffen:

 • 0,02% SO2

We voegen zwavel toe aan diesel omwille van de smerende werking bij hoge temperaturen. Uit de reactie tussen zuurstof en zwavel ontstaat zwaveldioxide. Deze stof is giftig en veroorzaakt zure regen.

 • 0,05% CO

Koolstofmonoxide is het resultaat van een onvolledige verbranding. Aangezien een dieselmotor altijd met een luchtoverschot draait (arm mengsel) is de concentratie vrij laag.

 • 0,03% HC

Koolwaterstof is een vluchtige component van brandstof, die niet verbrandde in de cilinder. Ook hier hebben we het over bijzonder lage concentraties.  

 • 0,15% NOx

Stikstofoxide is een irriterend giftig gas, gevormd door een arm mengsel bij hoge temperaturen. Dit gas bevordert ozonvervorming in de onderste luchtlagen van de atmosfeer.

 • 0,05% PM  (‘Particulate Matter’ of fijnstof)

Dit zijn gestolde restdeeltjes van brandstofverbindingen, die niet in de cilinder verbrandden. Ze zijn schadelijk voor de luchtwegen en kunnen heel sterk toenemen bij slechte verbranding.

Wat ondernemen de motorfabrikanten om de schadelijke uitstoot te beperken?

 • CO2 :  hoger rendement = lager brandstofverbruik
 • CO   :  Oxidatie-katalysator toepassen
 • HC   :  Oxidatie-katalysator toepassen
 • Nox :   EGR (uitlaatgasrecirculatie) en SCR (AdBlue)
 • PM   :  Verbrandingsproces optimaliseren en DPF toepassen (roetfilter)
 • SO2 :  Zwavelgehalte brandstof verminderen = wetgeving

Reacties

Geen opmerkingen

Reactie plaatsen

* Deze velden zijn verplicht